เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้  ยินดีต้อนรับทุกท่าน                             ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้ายประจำปี 2563 ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีป้าย มายื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีป้ายได้ที่ งานจัดเก็บฯ กองคลัง เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ภายในวันและเวลาราชการ 

 
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่
ประกาศ/คำสั่ง
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนจัดหาพัสดุ
แผนงานประจำป
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานทางการเงิน/การจัดซื้อจัดจ้าง
การประชุมสภา
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง

รายงานผลการดำเนินงานกลุ่มอาชีพ
การลดขั้นตอนการฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
งานจัดเก็บรายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
ดาว์นโหลดเอกสารต่างๆ
กระดานพูดคุย
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
  รายการ วันที่ประกาศ ประเภท
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 21-09-2564 ประกาศ
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 25-09-2563 ประกาศ
      เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 26-09-2562 เอกสาร
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 01-10-2561 เอกสาร
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561 01-10-2560 เอกสาร
ทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2560 01-10-2559 เอกสาร